పవర్ హారో హెచ్ -160-400

బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
మోడల్ : H160-400
రకం : పండించడం
వర్గం : పవర్ హారో
శక్తి : 120-170

పవర్ హారో హెచ్ -160-400

The H160 power harrow range is specific for tractors with category 2-3 hitch from 120 HP to 170 HP and has 3 – 3.5 – 4 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller. It is designed for heavy duty soil bed preparations in wide areas. The H160 series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with slip clutch.

పవర్ హారో హెచ్ -160-400 పూర్తి వివరాలు

పవర్ హారో హెచ్ -160-400 పనిముట్లు

పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 3905
బ్లేడ్ల సంఖ్య : 32
పండించే వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) : 1650
గేర్ బాక్స్ ఓవర్లోడ్ రక్షణ : SLIP CLUTCH STANDARD /AUTOMATIC TORQUE LIMITER (OPTIONAL)
బరువు (kg/పౌండ్లు : 1250/2755

Similar Implements

పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP125
Power Harrow Regular SRP125
శక్తి : 55-70 HP
మోడల్ : SRP125
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP275
Power Harrow Regular SRP275
శక్తి : 85-100 HP
మోడల్ : SRP275
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP300
Power Harrow Regular SRP300
శక్తి : 90-105 HP
మోడల్ : SRP300
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-11
Power Harrow FKRPH-11
శక్తి : 100-125 HP
మోడల్ : FKRPH-11
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-9
Power Harrow FKRPH-9
శక్తి : 75-100 HP
మోడల్ : FKRPH-9
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP250
Power Harrow Regular SRP250
శక్తి : 80-95 HP
మోడల్ : SRP250
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP100
Power Harrow Regular SRP100
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : SRP100
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-6
Power Harrow FKRPH-6
శక్తి : 45-60 HP
మోడల్ : FKRPH-6
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP175
Power Harrow Regular SRP175
శక్తి : 65-80 HP
మోడల్ : SRP175
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం
DISC HARROW HYDRAULIC TRAILED TYPE WITH TYRES
శక్తి : 75-110 HP
మోడల్ : డిస్క్ హారో హైడ్రాలిక్ టైర్లతో వెనుకంజలో ఉన్న రకం
బ్రాండ్ : సోనాలికా
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP350
Power Harrow Regular SRP350
శక్తి : 100-115 HP
మోడల్ : SRP350
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP200
Power Harrow Regular SRP200
శక్తి : 70-85 HP
మోడల్ : SRP200
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో M 120-250
Power Harrow M 120-250
శక్తి : 80-100 HP
మోడల్ : M 120-250
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP150
Power Harrow Regular SRP150
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : SRP150
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో FKRPH-7
Power Harrow FKRPH-7
శక్తి : 55-75 HP
మోడల్ : FKRPH-7
బ్రాండ్ : ఫీల్డింగ్
రకం : పండించడం
పవర్ హారో రెగ్యులర్ SRP225
Power Harrow Regular SRP225
శక్తి : 75-90 HP
మోడల్ : SRP225
బ్రాండ్ : శక్తిమాన్
రకం : పండించడం

Implement

4