పిపోలీ డిస్క్ హారో

బ్రాండ్ : సోనాలికా
మోడల్ : పిపోలీ డిస్క్ హారో
రకం : పండించడం
వర్గం : డిస్క్ హారో
శక్తి : 75-90

పిపోలీ డిస్క్ హారో

పిపోలీ డిస్క్ హారో పూర్తి వివరాలు

పిపోలీ డిస్క్ హారో పనిముట్లు

పని వెడల్పు (మిమీ/అంగుళం) :
బ్లేడ్ల సంఖ్య :

Similar Implements

అచత్ 70 (6 టైన్)
ACHAT 70 (6 TINE)
శక్తి : 40-55 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (6 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (9 టైన్)
ACHAT 70 (9 TINE)
శక్తి : 60-75 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (9 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
పెర్లైట్ 5-175
PERLITE 5-175
శక్తి : 55-65 HP
మోడల్ : పెర్లైట్ 5-175
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
అచత్ 70 (7 టైన్)
ACHAT 70 (7 TINE)
శక్తి : 50-65 HP
మోడల్ : అచత్ 70 (7 టైన్)
బ్రాండ్ : లెమ్కెన్
రకం : పండించడం
CT 900
CT 900
శక్తి : 30-45 HP
మోడల్ : CT 900
బ్రాండ్ : నేల మాస్టర్
రకం : పండించడం

Implement

4