ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

Published on: 26-Dec-2023

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਜੂਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਖਜੂਰ ਪੰਜ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਢਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਬਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਤੱਕਰੀਬਨ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਡੋਰਾ, ਜਾਂ ਕੀਮਰੀ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ 85 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਹ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲ ਕਸੈਲੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੜਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਮੇਂ 50 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸਤਹ ਮੁਲਾਏਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ


ਮਾਜੂਲ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ-ਮੁਕਤ ਖਜੂਰ ਵੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜੂਰ ਵਿਲੰਬ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਡੋਕਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪੀਲਾ-ਨਾਰੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਜੂਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖਲਾਸ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਵਧੀ ਵਾਲਾ ਖਜੂਰ ਵੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਕਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਮੀਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਜਨ 15.2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਲਾਵੀ ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਮੀਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤ ਹਲਾਵੀ ਖਜੂਰ ਦਾ ਵਜਨ 12.6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਖਜੂਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ


ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ


  • ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਚੁਣੋ।
  • ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ।
  • ਖਜੂਰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਟੋ।
  • ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ