ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Published on: 16-Dec-2023

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹਲਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗਊ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਦਮੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਤਪਾਨ ਬਢ਼ਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਡਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਓਰ ਬਢ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹਾਨਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਓਰ ਬਢ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ, ਸਸਤਾ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    
ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇੰਚੂਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇੰਚੂਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇੰਚੂਏ ਖੇਤ 'ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਪੌਧ-ਪੌਧੋਂ ਦੇ ਅਵਸੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪੌਧਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇੰਚੂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਖਰਪਤਵਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੇੰਚੂਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੇੰਚੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਸਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ 
ਜੈਵ ਕੈਲਚਰ ਨਾਲ ਜਬ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪਡੇ ਜੀਵਾਂਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਅਕਸਰ ਦਲਹਣੀ ਫੱਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਾਇਜੋਬਿਯਮ ਕੈਲਚਰ ਦਲਹਣੀ ਪੌਧਾਂ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਲੈਕਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਫੱਸਲਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜੋਬਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਦਲਹਣੀ ਫੱਸਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫੱਸਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |                                                       

ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ


ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਯ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰਾਸ਼ਾਇਨਿਕ ਉਰਵਰਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਗਾਏ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਗੋ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |  
ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਫ਼ਾਯਦੇ 


ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ,ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। 
ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਇਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਜੈਵਿਕ ਸਭਜੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਖਾਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੋਬਰ, ਕੇੰਚੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੋ। 
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਕੇ ਜੈਵਿਕ ਸਭਜੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਧਾਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਸਭਜੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਚ੍ਛਾ ਮੂਲਯ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਾਰਗਰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਯਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪੰਜੀਯਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੀਯਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਫਸਲ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸਮਾਧਾਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਪੰਜੀਯਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 1400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।