ਖੀਰਨੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Published on: 24-Dec-2023

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਖਿਰਨੀ ਦੇ ਫਲ' ਦੇ ਅਤ੍ਯੱਧਿਕ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਠਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਸੇਲੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਿਰਨੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਤਪਤਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  


ਖੀਰਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

'ਖਿਰਨੀ ਦੇ ਫਲ' ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਨੇ ਦੀ ਫਾਂਕੇ (ਗੰਡੇਰੀ) ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਤਲਬ ਬਰਫ ਉੱਪਰ ਫਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪਰ, ਅੱਜਕਲ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਡ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੂਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਥ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਲ ਪਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪੇਡ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੂਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੂਰਾ ਪੇਡ਼ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।     


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਧੂਕਾ ਲੌਂਗਫੋਲੀਆ: ਮਹੂਆ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ?    

ਖਰਾਦ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰੀਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੇਡ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਖਿਰਨੀ ਕਾ ਪੇਡ਼' ਤੋਂ ਗੋਂਦ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਖਿਰਨੀ ਕਾ ਪੇਡ਼' ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿ ਮੰਤਰਾਲਯ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 'ਖਰਾਦ ਕਲਾ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। 

   

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖਿਰਨੀ' ਨੂੰ ਅਤ੍ਯੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖਿਰਨੀ' ਨੂੰ ਰਾਜਾਦਨ, ਰਾਜਫਲ ਆਦਿ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 


ਖੀਰਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਦਾਨ, ਰਾਜਫਲ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰਨੀਆਂ (ਬੀਜਾਂ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਦਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 


ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਮ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਲ” ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।   
ਸ਼੍ਰੇਣੀ