ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

By: Merikheti
Published on: 20-Dec-2023

ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦੇਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਅਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸਾਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨਯਤਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਰਤੂਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।   


ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਚ.ਡੀ. 2967 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਾਨਯਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ 2967 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਪੀਲਾ ਰੱਤੂਆ ਰੋਗ    

ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਰੱਤੂਆ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਸਮਰਥਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਯ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੇ ਪੌਧੇ ਵੀ ਇਸਦੇ  ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਚ ਕਲ ਕਿਸਾਨ hd 2967 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।   HD 2967 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

HD 2967 ਕਿਸਮ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, 2967 ਕਣਕ ਬੋਣ ਦਾ ਸਮਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਹੂੰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                                    


ਕਣਕ ਦੀ HD 2967 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 50.1 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਮਤਾ 66.1 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ HD 2967 ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁੜਾ  ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਢਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ