ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

By: Merikheti
Published on: 26-Dec-2023

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਔਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੌਧੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  


ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸਾਮੰਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਪਾਲਕ, ਮੱਟਰ, ਸਰਸੋਂ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 


ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ   

  • ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਾਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
  • ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ।
  • ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
  • ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
  • ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

               

ਸ਼੍ਰੇਣੀ