ਸਬ ਸਪਾਈਲਰ FKSS - 5

ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਮਾਡਲ : FKSS-5
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਸੂਬਾਸੀਲਰ
ਤਾਕਤ : 100-135

ਸਬ ਸਪਾਈਲਰ FKSS - 5

MAIN FEATURES • The sub soiler are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
 •  Optional wide range of roller/ crumbler available, which helps in breaking bigger lumps to smaller clods. Also it helps in depth control and steady run of the sub soiler.
 •  Adjustable depth & width of ploughing available for 2, 3 & 5 arm sub-soiler.
 •  Optional pipe layer attachment available for 1 arm sub soiler.
 •  Depth can be adjusted by top links.
 •  It can plough up to 550 mm deep
 •  The heavy duty pointed chisel
 •  Optional crumbler available in 3 & 5 arm sub soiler
 •  Shear bolt protection available in 5 arm sub soiler

         ਸਬ ਸਪਾਈਲਰ FKSS - 5 ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

         ਸਬ ਸਪਾਈਲਰ FKSS - 5 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

         ਖੇਤ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਇੰਚ) : 1810/71
         ਟਾਇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 5
         ਵਰਕਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਇੰਚ) : 550/22
         ਕਠੋਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ .lbs.approx) ਨਾਲ ਭਾਰ : 790/1709

         Similar Implements

         ACHAH 70 (6 ਟਾਈਨ)
         ACHAT 70 (6 TINE)
         ਤਾਕਤ : 40-55 HP
         ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (6 ਟਾਈਨ)
         ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਸਬ ਸਪਾਈਲਰ FKSS - 3
         Sub Soiler FKSS - 3
         ਤਾਕਤ : 80-95 HP
         ਮਾਡਲ : Fkss - 3
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਭਾਰੀ ਡਿ uty ਟੀ ਸਬ ਪੀਲਰ ਫਖ਼ਤਸ -2
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
         ਤਾਕਤ : 60-75 HP
         ਮਾਡਲ : Fkhddss-2
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਭਾਰੀ ਡਿ duty ਟੀ ਸਬ ਪੀਲਰ ਫਖਡਸ -3
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
         ਤਾਕਤ : 90-115 HP
         ਮਾਡਲ : Fkhddss - 3
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਮਲਟੀ ਕਤਾਰ ਟਿਲਰ ਐਫਕੇਐਮਡੀਕਟ -13
         Multi Row Tiller FKMRDCT-13
         ਤਾਕਤ : 65-120 HP
         ਮਾਡਲ : Fkmmdct -13
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ACHAH 70 (9 ਟਾਈਨ)
         ACHAT 70 (9 TINE)
         ਤਾਕਤ : 60-75 HP
         ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (9 ਟਾਈਨ)
         ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਭਾਰੀ ਡਿ duty ਟੀ ਸਬ ਪੀਲਰ ਫਖਡਸ -1
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
         ਤਾਕਤ : 40-65 HP
         ਮਾਡਲ : Fkhddss-1
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ਸਬ ਪਿਓਲਰ FKSS - 1
         Sub Soiler FKSS - 1
         ਤਾਕਤ : 40-55 HP
         ਮਾਡਲ : FKSS - 1
         ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
         ACHAH 70 (7 ਟਾਈਨ)
         ACHAT 70 (7 TINE)
         ਤਾਕਤ : 50-65 HP
         ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (7 ਟਾਈਨ)
         ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
         ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ

         Implementਸਮੀਖਿਆ

         4