ਟਾਇਨੇ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟ -5

ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਮਾਡਲ : ਫੈਕਟਟ -5
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਡਿਸਕ ਰਿਜ਼ਰ
ਤਾਕਤ : 85-105

ਟਾਇਨੇ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟ -5

MAIN FEATURES


  • Depth of the ridger could be adjusted with 3 point linkage /optional side tyres.
  • It is mostly used for making ridges for plantation of vegetable, sugarcane etc.
  • It has heavy duty box type frame.
  • It can produce ridge with maximum width of 900 mm.

ਟਾਇਨੇ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟ -5 ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਟਾਇਨੇ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟ -5 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 2
ਟਾਇਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਟਾਇਡ (ਐਮ ਐਮ / ਇੰਚ ਵਿਵਸਥਤ) : 1000/39.4
ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / lbs.approx) : 465/1025.2

Similar Implements

ਟਾਇਨੀ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟ -4
Tyne Ridger FKTRT-4
ਤਾਕਤ : 60-80 HP
ਮਾਡਲ : Fktrt-4
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ACHAH 70 (6 ਟਾਈਨ)
ACHAT 70 (6 TINE)
ਤਾਕਤ : 40-55 HP
ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (6 ਟਾਈਨ)
ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ACHAH 70 (9 ਟਾਈਨ)
ACHAT 70 (9 TINE)
ਤਾਕਤ : 60-75 HP
ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (9 ਟਾਈਨ)
ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਲਰ ਐਫਕੇਡੀਆਰ -2 ਨਾਲ ਐਕਸੀ
Disc Ridger with Roller  FKDRR-2
ਤਾਕਤ : 75-110 HP
ਮਾਡਲ : Fkdrr-2
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ACHAH 70 (7 ਟਾਈਨ)
ACHAT 70 (7 TINE)
ਤਾਕਤ : 50-65 HP
ਮਾਡਲ : ACHAH 70 (7 ਟਾਈਨ)
ਬ੍ਰੈਂਡ : Lemken
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਟਾਇਨੀ ਰਿਜ਼ਰ ਫਾਕੇਟਰੇਟ -3
Tyne Ridger FKTRT-3
ਤਾਕਤ : 40-55 HP
ਮਾਡਲ : ਫੈਕਟਟਰ -3
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਮਲਟੀ ਕਤਾਰ ਟਿਲਰ ਐਫਕੇਐਮਡੀਕਟ -13
Multi Row Tiller FKMRDCT-13
ਤਾਕਤ : 65-120 HP
ਮਾਡਲ : Fkmmdct -13
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਡਿਸਕ ਰਿਜ਼ਰ (ਲਾਈਟ ਡਿ duty ਟੀ) fkdrl -1
Disc Ridger (Light Duty) FKDRL -1
ਤਾਕਤ : 35-45 HP
ਮਾਡਲ : Fkdrl - 1
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ
ਰੀਲਰ ਐਫਕੇਡੀਆਰਆਰ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਦੀ ਛਾਂਟੀ
Disc Ridger with Roller  FKDRR-1
ਤਾਕਤ : 50-75 HP
ਮਾਡਲ : Fkdrr- 1
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਖੇਤ

Implementਸਮੀਖਿਆ

4