ਮਲਟੀ ਫਸਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੇਟਰ

ਬ੍ਰੈਂਡ : ਜੌਨ ਡੀਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਾਡਲ : ਮਲਟੀ ਫਸਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੇਟਰ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੈਸਟਰ
ਤਾਕਤ :

ਮਲਟੀ ਫਸਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੇਟਰ

GreenSystem Multi-crop Vacuum Planter assists in Sowing and Planting. It provides high accuracy in the sowing of multiple crops like Cotton, Corn, Soybean and Grains. This farm equipment is suitable for all types of soils.


Look Out For :

  • High rate of germination of seeds
  • Low expenses on maintenance
  • Minimal wastage of seeds.

ਮਲਟੀ ਫਸਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੇਟਰ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮਲਟੀ ਫਸਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਲੇਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 4 ROW CONFIGURATION
ਕਤਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ : 45CM TO 85CM ADJUSTABLE
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ : 550 KG
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ : 3.25 METER

Similar Implements

Implementਸਮੀਖਿਆ

4