ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ, ਕਾਰੀਗਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਣਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੈਨੀਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਕਰੀਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਢ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। 


ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕਦੋ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 29-02-2020 ਨੂੰ ਮਾਨਨੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੁਣਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਧਯਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ  ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਪਣਨ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨਾ ਕ੃਷ਿ ਵਿਪਣਨ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿਸਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।              


ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਇੱਕ ਖ਼ਾਸਗੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ

1. ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਆਚਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਦਸ਼ੇ ਸਕਰੀਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਕਤੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਦਸ਼ਯ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2. ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚ੍ਛੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

3. ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਈਓ ਜੋ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਣਜਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਣਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਾਭ

1. ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2.ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੁਦਾਯ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਯ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣਯ ਸ਼ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

3.ਔਸਤ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1980-1981 ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 86% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1970-71 ਦੇ 2.3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।  

4.ਏਕਤ੍ਰੀਕਰਨ

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਵੱਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਫਸਲ ਲਈ ਲੋਨ ਔਰ ਕੀੜਾਣਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਵਿਪਣਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ, ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਸਕਿਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਲੈਨ-ਦੇਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਵਿੱਚ ਸਕਿਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।