ਹੋਲੀਹੌਕ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਲੀਹੋਕ ਪੌਧਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ Alcea rosea ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਭਗ 5-6 ਫੁਟ ਊੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਾਣਿਜਯਿਕ ਬਾਗਾਂ, ਉਦਯਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   


ਹੋਲੀਹੋਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪੌਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਲੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਲਖੈਰਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹ੍ਰਦਯ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀਯ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੀਹੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਪੌਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਾਗ਼ੀਚੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਹੋਲੀਹੋਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ?

ਹੋਲੀਹੋਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਖਤਰ ਬਾਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਚੁਣੋ। ਹੋਲੀਹੋਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰੇਤੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋਹਾਂਈ ਨਾਲ ਡਾਕੋ। 

ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀਹਾਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ https://www.merikheti.com/blog/know-how-to-cultivate-sunflower    


ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਨਸਪੈਸੀਜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਵੱਡੀ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਊੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਨਸਪੈਸੀਜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀਹੋਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਵੱਡੀ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਊੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਦ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ  

https://www.merikheti.com/blog/bihar-government-is-giving-50-percent-grant-on-flower-cultivation-apply-soon 


ਹੋਲੀਹੌਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੂਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ, ਪੌਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਨਦੀਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।     ਹੋਲੀਹੋਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ

ਹੋਲੀਹਾਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀਹਾਕ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


1- ਹਾਲੀਹਾਕ ਦੇ ਪੌਧੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੂਖੀ ਤਵਾਚਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਵਾਚਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੂਲਯ ਪੌਧਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


2- ਹਾਲੀਹਾਕ ਦੇ ਪੌਧੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸਾਇਡ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।