ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਟ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੇਹੱਦ ਛਾਆਂਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਬੈਂਗਾਲੇਂਸਿਸ ਬਰਗਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਾਣਜੀਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਣ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸੀਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਅਕਸ਼ਯ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਯਵਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਿੱਸੇ ਕੌਣ - ਕੌਣ ਸੇ ਹਨ    

ਸਿਰਫ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੜ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛਾਲ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਾਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਕਫ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਿੰਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://www.merikheti.com/blog/khinni-tree-benefits#google_vignette       

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ    

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ, ਫੂਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਵਾਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਰਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।     

ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ 

ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸੱਕ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਥਪਿਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।       

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://www.merikheti.com/blog/farmers-can-earn-good-profits-from-fig-farming 

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ        

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਰੀਨ, ਸੁਗਰ ਅਤੇ ਰੇਜਿਨ ਵਰਗੇ ਪੋਸਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਵਾਸੀਰ ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਵਾਸੀਰ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।                        

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ   

ਕਿਹੜੇ-ਵੱਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਵਚਾ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਜਾਵਿਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਗਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੈਪ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਵਚਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥ ਹੀ, ਬਰਗਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਲੈਪ ਬਣਾਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੈਕਫਰੂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਫਰੂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ)    

https://www.merikheti.com/blog/complete-information-about-jackfruit-cultivation  

ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤਵਾਚਾ 'ਤੇ ਏਲਰਜੀ ਜਾਂ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਚਾ ਹੋਰ ਜਾਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਗਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਏਲਰਜੀ, ਲਾਲ ਦੱਬੇ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਗਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਰਗਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਹੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ 

ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ।   

ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੋਹੜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।ਬਰਗਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।